BALANCE® ELASTOMERY

Począwszy od zrównoważonych surowców o obiegu zamkniętym, takich jak oleje roślinne i produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego, Versalis produkuje bioelastomery, które są częścią rodziny produktów BALANCE®.
Produkty takie jak BR, EPDM, TPR, ESBR, SSBR, NBR są dostępne w wersji Bio-based.

W zależności od produktu, udział treści opartych na Bio wynosi od 50% do 100%, certyfikowanych zgodnie ze schematem ISCC+.

Elastomery BALANCE® mają takie same właściwości techniczne i przetwarzalne, jak standardowe gatunki produkowane ze źródeł kopalnych, dlatego przy przejściu z produktu kopalnego na produkt pochodzenia biologicznego nie jest konieczne przeprowadzanie nowych certyfikacji.

 

Brochure BALANCE® products

 

Elastomery Portfolio

 

Opis

Produkcja Bio-elastomerów z rodziny BALANCE® umożliwia wniesienie wkładu w model gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ bionafta wykorzystywana do produkcji tych produktów pochodzi z odpadów lub produktów ubocznych przemysłowego przetwarzania substancji organicznych (np. zużytych olejów i tłuszczów) i nie wpływa na łańcuch dostaw żywności.