Wszystkie produkty

Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) jest amorficznym polimerem termoplastycznym, otrzymywanym przez polimeryzację styrenu i akrylonitrylu w obecności polibutadienu.
Różne rodziny dodatków chemicznych, które nadają polimerom szczególne właściwości podczas procesu transformacji, takie jak środki przeciwblokujące, smarujące, antystatyczne, przeciw UV i przeciwutleniacze.
Różne produkty chemiczne, od towarów po chemikalia wysokowartościowe, wykorzystywane w najróżniejszych zastosowaniach, stanowią podstawę innowacji we wszystkich obszarach rozwoju technologicznego.
Środki dezynfekujące na bazie alkoholu z rodziny Invix™ otrzymywane z surowców roślinnych, opracowane na podstawie receptury Światowej Organizacji Zdrowia i autoryzowane przez włoskie Ministerstwo Zdrowia.
Duża rodzina polimerów amorficznych o dużej zawartości kauczuku i wysokiej elastyczności, zwykle stosowanych do tworzenia mieszanek o dużej wytrzymałości mechanicznej w niskich temperaturach, dużej elastyczności i odporności na uderzenia.
Etylen-octan winylu (EVA) to elastomerowy polimer, który wytwarza materiały gumopodobne o miękkości i elastyczności, wytwarzane w wyniku kopolimeryzacji etylenu i octanu winylu, których zawartość waha się od 5% do 50%.
Produkty stosowane do przekształcania materiałów polimerowych, termoplastycznych lub termoutwardzalnych z produktów bezbarwnych i nieprzezroczystych w jasne i kolorowe związki.
Poliwęglan/ABS to mechaniczny stop lub mieszanka, która łączy w sobie właściwości ABS i PC w jednym materiale, który dodaje do wysokiej obrabialności ABS doskonałe właściwości mechaniczne i termiczne poliwęglanu.
Specjalny stop polistyrenu, który łączy łatwość przetwarzania styrenu z wysoką odpornością na uderzenia i doskonałą odpornością chemiczną polietylenu.
Półkrystaliczny polimer termoplastyczny, jeden z najczęściej stosowanych w kategorii technopolimerów, charakteryzujący się doskonałą urabialnością, wysoką udarnością i odpornością na ścieranie, doskonałymi właściwościami mechanicznymi i ciągliwością nawet w niskich temperaturach.
Półkrystaliczny polimer termoplastyczny charakteryzujący się znakomitą przetwarzalnością, ciągliwością i odpornością na uderzenia, a także niskim współczynnikiem tarcia i wysoką odpornością chemiczną.
Klasa polimerów produkowanych z wykorzystaniem surowców roślinnych, zrównoważonych i odnawialnych, nie wpływających na łańcuch rolno-spożywczy oraz o identycznych właściwościach z polimerami tradycyjnymi.
Klasa polimerów wytwarzanych z oleju pirolitycznego (r-Oil) otrzymywanego z recyklingu chemicznego zmieszanych odpadów z tworzyw sztucznych i opon nienadających się do recyklingu mechanicznego.
Klasa polimerów wytwarzanych w drodze mechanicznego recyklingu pokonsumenckich miejskich (PCR) i przemysłowych (PIR) odpadów plastikowych o różnej zawartości surowców wtórnych, od 50% do 100%.
Klasa polimerów certyfikowanych do stosowania w sektorze medycznym zgodnie z certyfikatami Farmakopei Stanów Zjednoczonych, Farmakopei Europejskiej oraz USP CLASS VI.
Polimer charakteryzujący się dużą twardością, dużą sztywnością i doskonałą przezroczystością dostępny zarówno w gatunku o wysokiej odporności na uderzenia (HIPS), jak i ekspandowalnym (EPS).
Styren-akrylonitryl (SAN) to amorficzny kopolimer termoplastyczny o wysokiej przezroczystości, odporności chemicznej i twardości, który jest szeroko stosowany w przezroczystych wyrobach do użytku technicznego.