Oszustwa z karuzelą płatności

WARNING – IMPORTANT NOTICE – RISK OF PAYMENT FRAUD

Szanowny Kliencie,

W związku ze znacznym wzrostem w skali krajowej i międzynarodowej liczby oszustw i nieuprawnionego dostępu do systemów komputerowych, wyłudzeń i prania pieniędzy, podszywania się pod inne osoby oraz kradzieży tożsamości, przesyłamy Państwu niniejsze niezwykle ważne zawiadomienie, aby przekazać Państwu poniższe informacje. 

Biorąc pod uwagę rosnące możliwości profesjonalnych hakerów i stowarzyszeń przestępczych działających w dziedzinie cyberprzestępczości finansowej, pragniemy zwrócić uwagę, nawet jako zwykłą możliwość, że osoby te mogą z powodzeniem wysyłać do Państwa e-maile z domenami Fornaroli Polymers SP ZOO (fornarolipolimeri.com) i Fornaroli Fornaroli Polymers SP ZOO (fornarolipolymers.pl) zawierające pilne prośby o wpłatę pieniędzy przy użyciu metod i na warunkach, które różnią się od wyraźnie uzgodnionych między nami, lub podając dane bankowe (takie jak kod IBAN/SWIFT), które nie należą do naszych firm, oraz zawierające załączniki i dokumenty handlowe i podatkowe, które są podrobione i jedynie podobne do tych posiadanych i używanych przez nas. 

Takie e-maile można łatwo rozpoznać, zwracając uwagę na niektóre aspekty w nich występujące, w tym, na przykład, na nietypowy charakter zapytania, tekst napisany niepoprawnym językiem włoskim i nieprawidłowo zastosowane struktury gramatyczne oraz podpisy na dole wiadomości z użyciem nazwisk, które w rzeczywistości nie istnieją. 

Zawarte między nami umowy handlowe wraz z wyraźnie uzgodnionymi terminami i sposobami płatności pozostają niezmienione, podobnie jak nasze dane bankowe. 

Fornaroli Polymers SP ZOO i Fornaroli Polymers SP ZOO korzystają z najnowocześniejszych systemów bezpieczeństwa komputerowego, ale w przypadku otrzymania nietypowych wiadomości e-mail o cechach, o których mowa powyżej, pozornie pochodzących z naszych domen, prosimy o niepodejmowanie żadnych działań w związku z nimi oraz o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie poprzez kontakt z naszą siedzibą lub z osobą kontaktową ds. sprzedaży, abyśmy mogli przeprowadzić odpowiednie dochodzenie i, jeśli to konieczne, podjąć niezbędne kroki w celu zgłoszenia sprawy do Policji Pocztowej i Komunikacyjnej. 

W związku z tym, będziemy wdzięczni za wszelkie informacje zwrotne, które zechcą nam Państwo przesłać w związku z powyższym. Z wyrazami szacunku.

Fornaroli Polymers SP ZOO