Edistir® BALANCE®

Korzystając ze zrównoważonych surowców o obiegu zamkniętym, takich jak oleje roślinne i produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego, Versalis produkuje gatunki HIPS i GPPS na bazie Edistir® Bio, które są częścią rodziny produktów BALANCE®.

GPPS Edistir® N Balance® są wykonane w 100% ze zrównoważonych surowców, podczas gdy HIPS Edistir® R Balance® ma 90% zrównoważonej zawartości, certyfikowanej zgodnie ze standardem ISCC+.

 

Styrenics BALANCE®

 

Brochure BALANCE®

 

Opis

Polistyren BALANCE® ma takie same właściwości techniczne jak standardowe gatunki produkowane ze źródeł kopalnych, dlatego przejście od produktu kopalnego do produktu pochodzenia biologicznego nie wymaga przeprowadzania nowych certyfikacji.