SAN BALANCE®

Począwszy od zrównoważonych surowców o obiegu zamkniętym, takich jak oleje roślinne i produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego, Versalis produkuje gatunki na bazie SAN Kostil® Bio, które są częścią rodziny produktów BALANCE®.

Gatunki SAN BALANCE® mają 75% udział surowca Bio , certyfikowanego zgodnie ze schematem ISCC +.

Kostil®, kopolimer styren-akrylonitryl (SAN) firmy Versalis to tworzywo termoplastyczne szeroko stosowane zarówno do wytłaczania, jak i wtrysku w różnych branżach ze względu na doskonałe i szczególne właściwości wysokiej przezroczystości, sztywności i twardości, odporności na czynniki chemiczne, stabilności wymiarowej, połysk kolorów i najniższą na rynku zawartość monomerów resztkowych.

 

Styrenics BALANCE®

 

SAN Catalogue

 

Opis

SAN Kostil® jest dostępny w standardowych przezroczystych kolorach, w tym naturalnym, niebieskawym i przezroczystym. Na życzenie może być dostarczona w innych przezroczystych lub nieprzezroczystych odcieniach kolorystycznych.

Produkcja SAN Kostil BALANCE® jest częścią modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ bionafta wykorzystywana do produkcji polimerów pochodzi z odpadów lub produktów ubocznych przemysłowego przetwarzania substancji organicznych substancje (zużyte oleje i tłuszcze), które nie mają wpływu na łańcuch dostaw żywności.