PA6\66 ULTRAMID CCyled®

Poliamidy z rodziny CCycled są produkowane przy użyciu oleju pirolitycznego (r-Oil) uzyskiwanego z chemicznego recyklingu nienadających się do recyklingu mechanicznego mieszanych odpadów plastikowych i pneumatycznych.

Odpady z tworzyw sztucznych poddawane są pirolizie w specjalnych instalacjach, a z oleju pirolitycznego uzyskanego na końcu procesu można wyprodukować podstawowe półprodukty, które są podstawą produkcji tradycyjnych polimerów.

Polimery te posiadają certyfikaty ISCC+ i RedCert

 

Ultramid CCycled PORTFOLIO

 

Brochure Ultramid CCycled