ABS BALANCE®

Zaczynając od zrównoważonych surowców o obiegu zamkniętym, takich jak oleje roślinne i produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego, Versalis produkuje ABS na bazie Sinkral® Bio, który jest częścią BALANCE® > rodzina produktów.

Gatunki ABS Balance mają 65% udział surowców pochodzenia biologicznego, certyfikowanych zgodnie ze schematem ISCC+.

 

BALANCE® STYRENICS CATALOGUE

 

ALL BALANCE® PRODUKT

 

Opis

Produkcja ABS Sinkral BALANCE® jest częścią modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ bionafta wykorzystywana do produkcji polimerów pochodzi z odpadów lub produktów ubocznych przemysłowego przetwarzania materiałów organicznych substancje (zużyte oleje i tłuszcze), które nie mają wpływu na łańcuch dostaw żywności.

ABS BALANCE® ma takie same właściwości techniczne i przetwarzalne, jak standardowe gatunki produkowane ze źródeł kopalnych, dlatego przejście od produktu kopalnego do produktu pochodzenia biologicznego nie wymaga przeprowadzania nowych certyfikacji.